Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 4 września w poniedziałek, jak co roku Mszą Świętą. Po nabożeństwie wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek zapraszający na akademię. Następnie wprowadzony został poczet sztandarowy oraz odśpiewaliśmy hymn państwowy.

Pani dyrektor mgr Elżbieta Madej rozpoczęła uroczystość serdecznie witając uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Przypomniała wszystkim o 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie przedstawiła najważniejsze sprawy związane z organizacją roku szkolnego – zapoznała z przydziałem wychowawstw i sal lekcyjnych dla klas. Krótko podsumowała ubiegły rok szkolny, omówiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przedstawiła ofertę ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny. Po części oficjalnej uczniowie zostali zaproszeni na spotkania z wychowawcami w celu omówienia spraw bieżących, zapoznania z planem lekcji.