Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po Mszy świętej w kościele parafialnym cała społeczność szkolna spotkała się na ostatnim apelu podczas którego najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody książkowe.  Wielu uczniów otrzymało też dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Rodzice, którzy angażowali się w życie szkoły otrzymali podziękowania. Następnie wychowawcy w salach lekcyjnych wręczyli uczniom świadectwa ukończenia klasy.