Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był w latach 2008 – 2011.
Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Lisowie wzięła w nim udział. Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci (najczęściej w formie zabawy) pod kierunkiem nauczyciela.
Wprowadzenie nowych treści i metod odbywało się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych, które szkoła otrzymała nieodpłatnie. Były to rozwijające i bardzo atrakcyjne dla dzieci pomoce („Ser szwajcarski”, chusta animacyjna, klocki Logico, gry planszowe i towarzyskie, mikroskop i lupy, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych, „Bajki grajki”, układanki logiczne z klocków, globusy, plansze i wiele innych).
Uczniowie bawiąc się zdobywali nowe umiejętności. Praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb.
Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych na każdym etapie był pokaz ich osiągnięć. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań,
uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy),
matematyczno – przyrodniczej, 
artystycznej i ruchowej, 
komunikacyjno – informacyjnej, 
społecznej (intrapersonalnej i interpersonalnej).
Projekt został podzielony jest na trzy etapy, tak by każdego roku mogła w nim uczestniczyć inna klasa.