listopad 2019 archive

Udział szkoły w ogólnopolskich programach edukacyjnych – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz  szkół podstawowych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. W tym roku nasza szkoła bierze udział w XII edycji programu. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony …

Kontynuuj czytanie

Udział szkoły w ogólnopolskich programach edukacyjnych – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W tym roku bierze w nim udział ośmioro pierwszoklasistów z naszej szkoły. Program  obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Uczestnicy otrzymali komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez …

Kontynuuj czytanie

„Razem do hymnu”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili szkoły, przedszkola, a także wszystkie placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek 8 listopada o godzinie 11.11 – w związku ze zbliżającym się świętem narodowym. To kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie …

Kontynuuj czytanie

Filmowe Legiony

W czwartek 7 listopada uczniowie klas IV-VIII udali się do kina Farys w Bieczu aby z okazji Święta Niepodległości zapoznać się z filmem „Legiony”, który dla każdego Polaka zawiera cenne informacje historyczne na temat walk o niepodległość Polski. Na ekranie mogliśmy zobaczyć aż stu dwudziestu trzech aktorów, których wspierało pięćset pięćdziesiąt osób z grup rekonstrukcyjnych …

Kontynuuj czytanie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p. DATA UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA 1.        02.09.2019 Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 2.        17.09.2019 Apel z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej 3.        25.09.2019 Narodowe czytanie nowel polskich 4.        20.09.2019 Akcja Sprzątanie Świata 5.        26.09.2019 Zebranie rodziców 6.        11.10.2019 Apel z okazji DEN 7.        16.10.2019 Światowy Dzień Walki z …

Kontynuuj czytanie

Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła bierze udział  w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”  objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji przeznaczonej dla przedszkoli i uczniów klas 1 – 3  jest Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z …

Kontynuuj czytanie

W naszym przedszkolu

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie rozpoczęliśmy w gronie 23 przedszkolaków. Jak co roku, stajemy w obliczu nowych doświadczeń, wyzwań i możliwości. Nasza grupa przedszkolna liczy 7 sześciolatków,  8 pięciolatków, 5 czterolatków i 3 trzylatków. Codziennie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez naszą wychowawczynię, a najbardziej lubimy zajęcia plastyczne, techniczne …

Kontynuuj czytanie

Wycieczka patriotyczna

W dniu 29 października uczniowie klas III-VI udali się na wycieczkę patriotyczną do Biecza. Po złożeniu hołdu pamięci harcerzom poległym w czasie wojny udali się na spacer szlakiem budowli historycznych. Obejrzeli mury obronne miasta, a w nich zachowane baszty obronne. Zatrzymali się przy pomniku Marcina Kromera. Kolejną piękną budowlą historyczną był  zabytkowy kościół pod wezwaniem …

Kontynuuj czytanie

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej im. M. Rataja w Lisowie

W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju oraz wysokiej efektywności kształcenia nasza szkoła kolejny rok realizuje projekt „Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wspieranie szkół w zakresie zwiększenia udziału uczniów w zajęciach realizowanych metodą eksperymentu oraz rozwoju kompetencji w zakresie programowania i  informatycznych. Program zakłada również wsparcie szkół …

Kontynuuj czytanie