Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła uczestniczy w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie 
i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Wśród wielu działań jakich się podjęliśmy znajduje się między innymi pedagogizacja rodziców , udział w ogólnopolskiej akcji „Kibicuję fair play” i wykonanie projektu koszulki, zorganizowanie akcji „Dzień Bez Przemocy”.

Wiele ciekawych informacji i materiałów można przeczytać na stronie www.szkolabezprzemocy.pl