Styczeń 2017 archive

Sty 03

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców                 Rodzice, macie prawo: do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej; do uznania swego prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich …

Czytaj dalej »

Sty 03

Wskazówki do pracy domowej z dzieckiem

WSKAZÓWKI DO PRACY DOMOWEJ Z DZIECKIEM

Czytaj dalej »

Sty 02

Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie

Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie Kluczowe kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji mają fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela społeczeństwa opartego na wiedzy. Zapewniają wartość dodaną dla rynku pracy, spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferując elastyczność i zdolność adaptacji, satysfakcję i motywację. Ponieważ powinny one zostać nabyte przez …

Czytaj dalej »