Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kontynuuj czytanie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Biblioteka szkolna w ramach programu realizuje zadania:

 • Wystawa i promocja nowych książek w bibliotece szkolnej
 • Ranking czytelnictwa: „Bijemy rekordy w czytaniu”
 • Lekcje biblioteczne
 • Opracowywanie do gazety szkolnej „Na luzie” recenzji przeczytanych i polecanych książek
 • Projekt klasy II: „Tworzymy własną książkę”
 • Warsztaty plastyczne w bibliotece(okładki, inicjały, exlibrisy, ilustracje)
 • Czytaj dziecku 20 minut dziennie – czytanie na głos uczniom przez bibliotekarza, nauczycieli i rodziców
 • Konkurs wiedzy o patronie szkoły Macieju Rataju
 • Konkurs znajomości literatury dziecięcej
 • Konkurs recytatorski „Nasze uczucia i emocje”
 • Konkurs opowiadania baśni Andersena w klasach I-III
 • Współpraca z GOKiCz w Skołyszynie: spotkania z autorami i ilustratorami książek

Pasowanie na czytelnika

W dniu 11 marca w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników. Starsi koledzy z klasy VI wraz z bibliotekarzem przygotowali uroczyste powitanie w kolorowych, bajkowych strojach. Młodsi koledzy poznali organizację biblioteki szkolnej, regulamin biblioteki i czytelni. Wysłuchali próśb książek o poszanowanie. Zaprezentowali umiejętność czytania przy wykonywaniu zadań. Złożyli przysięgę, że będą korzystać z książek i będą je szanować. W prezencie otrzymali książki i zakładki.

Kontynuuj czytanie

SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE PRZYSTEPUJE DO KAMPANII – NASZ KLIMAT

 

PRZYJACIELE KLIMATU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu”, którego celem jest przybliżenie w przystępny sposób uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu.

Prezentowane w pakietach edukacyjnych treści mają wymiar „bazowy” i poza uporządkowaniem podstawowej terminologii z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do zachodzących zmian klimatu, obrazują wymiar przyczynowo – skutkowy zachodzących zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych (z perspektywy indywidualnej, lokalnej, krajowej i globalnej).

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w kampanii NASZ KLIMAT i realizuje działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony klimatu.

POMAGAMY UKRAINIE !

ORGANIZUJEMY ZBIÓRKĘ:

pampersy,  rozmiary np. 5, 6
sucha żywność (ryż, makaron),
soczki dla dzieci, woda,
słoiczki, zupki typu Gerber, desery
żele do mycia i mydła w płynie,
szampony dla dzieci,
kremy  typu sudocrem, alantan,
artykuły opatrunkowe: bandaże, plastry, gaziki jednorazowe, woda utleniona, octanisept.

 Zbiórka jest organizowana we współpracy  z Urzędem Gminy w Skołyszynie

Szkoła Podstawowa w Lisowie
Dziękujemy !!!

Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” we współpracy z fundacją „Dbam o Mój Z@sięg” mamy przyjemność  zaprosić wszystkich rodziców i nauczycieli na  spotkania realizowane w ramach kampanii społecznej pt. „Dobrze, że jesteś”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach!

Kontynuuj czytanie

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

„Laboratoria Przyszłości” – największe wsparcie w historii dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Miliard zł dla szkół!

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jest głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN.

Ten program pozwala szkołom na sfinansowanie produktów wykazanych w katalogu podstawowym, ale także dodatkowych wybranych przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie swojej placówki w innowacyjne pomoce dydaktyczne.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEJ SZKOŁY):

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE 

otrzymała dofinansowanie w wysokości  30 tys. Zł

W roku 2021 r zakupiono już do szkoły część wyposażenia, m.in. drukarkę 3D z wyposażeniem oraz sprzęt do nagrań.

Czekamy na kolejne pomoce!

VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz recyklingu i przyjaciele”

INFORMACJA PRASOWA

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

 

Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!

Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku?

Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł „Ambasadora sortowania”….

Kontynuuj czytanie

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Jesteś uczniem 6 klasy szkoły podstawowej? Weź udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, stwórz cyfrowe drzewo genealogiczne swojej rodziny i wygraj atrakcyjne nagrody!

Kontynuuj czytanie

Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytetem w odniesieniu do szkół był zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz książek podejmujących problematykę historii XX wieku.

Nasza szkoła otrzymała w ramach NPRC kwotę 3000 złotych. Otrzymane pieniądze zostały wydane na zakup kompletów lektur dla klas I-III oraz brakujących lektur w klasach IV-VIII. Zakupione zostały też książki opisujące ważne wydarzenia i postaci związane z tematyką historii Polski XX wieku.