Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p.

DATA

UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA

1.       

02.09.2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2.       

17.09.2019

Apel z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej

3.       

25.09.2019

Narodowe czytanie nowel polskich

4.       

20.09.2019

Akcja Sprzątanie Świata

5.       

26.09.2019

Zebranie rodziców

6.       

11.10.2019

Apel z okazji DEN

7.       

16.10.2019

Światowy Dzień Walki z Głodem

8.       

25.10.2019

Pasowanie na ucznia

9.       

08.11.2019

Apel z okazji Święta Niepodległości

10.   

14.11.2019

Wywiadówka

11.   

21.11.2019

Andrzejki szkolne

12.   

27.11.2019

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

13.   

05.12.2019

Dzień Wolontariatu

14.   

06.12.2019

Mikołajki

15.   

18.12.2019

Wywiadówka

16.   

20.12.2019

Wigilia szkolna

17.   

23.12. -01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

18.   

02.-03.01.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

19.   

13.01.-26.01.2020

Ferie zimowe

20.   

29.01.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

21.   

30.01.2020

Wywiadówka

22.   

01.02.2020

Choinka szkolna- Dzień Otwarty Szkoły

23.   

04.02.2020

Dzień Babci i Dziadka

24.   

20.03.2020

Wiosenny Kiermasz Witaminowy

25.   

26.03.2020

Wywiadówka

26.   

9.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

27.   

21-22-23. 04.2020

Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne dla uczniów klas I-VII

28.   

30.04.2020

Apel z okazji święta narodowego – Konstytucji 3 maja

29.   

14.05.2020

Wywiadówka

30.   

18.05.2020

„Dar na stulecie”- rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

31.   

01.06.2020

Dzień Dziecka – Dzień Otwarty Szkoły

32.   

18.06.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

33.   

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

W naszym przedszkolu

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie rozpoczęliśmy w gronie 23 przedszkolaków. Jak co roku, stajemy w obliczu nowych doświadczeń, wyzwań i możliwości. Nasza grupa przedszkolna liczy 7 sześciolatków,  8 pięciolatków, 5 czterolatków i 3 trzylatków. Codziennie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez naszą wychowawczynię, a najbardziej lubimy zajęcia plastyczne, techniczne oraz muzyczno – ruchowe. Wiele radości sprawia nam nauka wierszyków oraz śpiewanie piosenek i granie na instrumentach muzycznych. Poza tym często korzystamy z sali gimnastycznej, gdzie możemy rozwijać nasze umiejętności ruchowe przy użyciu wielu ciekawych sprzętów gimnastycznych. Jednak najchętniej korzystamy z placu zabaw, a także kiedy tylko pozwoli na to pogoda, odbywamy spacery na świeżym powietrzu. W środy i czwartki uczestniczymy w zajęciach religii, zaś podczas zajęć tematycznych możemy nauczyć się wielu nowych „słówek” w języku angielskim. Ponadto prawie cała nasza grupa uczestniczy w dodatkowych zajęciach tanecznych.

Już 2 miesiące jesteśmy razem. Przed nami okres ciężkiej pracy, ale też i wspaniałej zabawy. Z niecierpliwością czekamy na wszystko, co przyniesie nam ten rok szkolny.

Wycieczka patriotyczna

W dniu 29 października uczniowie klas III-VI udali się na wycieczkę patriotyczną do Biecza. Po złożeniu hołdu pamięci harcerzom poległym w czasie wojny udali się na spacer szlakiem budowli historycznych. Obejrzeli mury obronne miasta, a w nich zachowane baszty obronne. Zatrzymali się przy pomniku Marcina Kromera. Kolejną piękną budowlą historyczną był  zabytkowy kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Wiele wrażeń dostarczył pięknie odrestaurowany budynek Szpitala królowej Jadwigi, z którą związanych jest wiele legend. Następnie uczniowie zwiedzili muzeum aptekarstwa i rzemiosła lokalnego.        

Kontynuuj czytanie

Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając szkoły do udziału w akcji.

Kontynuuj czytanie

Współpraca z gabinetem stomatologicznym

Wszyscy uczniowie otrzymali zgody dla rodziców na wykonanie badań profilaktycznych w gabinecie stomatologicznym. Zostaną dowiezieni do SP w Skołyszyna badania wstępne. Chętni będą mogli podjąć leczenie.

Cyberprzemoc

22 października uczniowie wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni. Zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-V oraz VI-VIII.
Pani prowadząca szkolenie poruszyła na spotkaniu bardzo istotne zagadnienia związane
z bezpieczeństwem w Internecie, cyberprzemocą. Zwróciła uczniom uwagę, jak ważne jest przestrzeganie pewnych zasad w czasie korzystania z portali społecznościowych. Przypomniała uczniom, żeby dobrze zastanowili się, kiedy mają coś opublikować w sieci, gdyż to już na zawsze tam zostaje i może być w niebezpieczny dla nich sposób wykorzystany przez innych. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną mówiącą o tych ważnych sprawach.

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

17 października w Święcanach odbył się I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. We współzawodnictwie udział wzięli zawodnicy ze szkół podstawowych z Jabłonicy, Lisowa, Skołyszyna oraz Święcan.

Wyniki rozgrywek z udziałem naszej drużyny:

SP Lisów – SP Skołyszyn  0:2 ;

SP Lisów – SP Święcany 0:2;

SP Lisów – SP Jabłonica 1:1;

W klasyfikacji końcowej turnieju zajęliśmy IV miejsce.

Po zakończonych rozgrywkach

Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz pogratulował i podziękował uczestnikom oraz ich trenerom.

 

Próbny alarm pożarowy

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym Pani Dyrektor zarządziła przeprowadzenie 11 października próbnego alarmu ewakuacyjnego. Jego celem jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i uczenie ich właściwego zachowania w razie niebezpieczeństwa. Odpowiednie dzwonki były sygnałem alarmowym, na dźwięk których uczniowie pod opieką nauczycieli i wszyscy pozostali pracownicy opuścili, zgodnie z zasadami ewakuacji, budynek szkoły.

Po zgromadzeniu się na podwórku szkolnym sprawdzono listy obecności, aby upewnić się, że wszyscy wyszli ze szkoły. Pani Dyrektor podziękowała uczestnikom akcji za poważne, świadome i rozsądne przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października, w związku z obchodzonym świętem, był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jednak mieliśmy okazję spotkać się w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie podczas nabożeństwa. Zostało ono odprawione przez  Księdza Proboszcza Bogdana Kloca w intencji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Lisowie. Natomiast kilka dni wcześniej, 11 października w szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Klasa VII pod opieką p. B. Byczka przygotowała krótki apel z tej okazji. Zespół muzyczny wykonał piosenki, uczniowie zarecytowali wiersze, a także złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom, wręczając im kwiaty.

Konkurs języka angielskiego

Dn.9 października odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.W etapie szkolnym udział wzięli uczniowie klasy VIII: Luiza Kiełtyka, Wiktoria Turek i Bartosz Syzdek oraz uczennica klasy IV Nikola Radziwon. Zadania konkursowe wymagały rozległej wiedzy i znajomości zagadnień gramatycznych oraz funkcji językowych i struktur leksykalnych wykraczających poza poziom szkoły podstawowej.