Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie

zachęca do dokonywania wpłat na konto bankowe.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

BS Biecz O/Skołyszyn       52 8627 1037 2003 5001 0886 0001