Category: Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p. DATA UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA 1.        02.09.2019 Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 2.        17.09.2019 Apel z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej 3.        25.09.2019 Narodowe czytanie nowel polskich 4.        20.09.2019 Akcja Sprzątanie Świata 5.        26.09.2019 Zebranie rodziców 6.        11.10.2019 Apel z okazji DEN 7.        16.10.2019 Światowy Dzień Walki z …

Kontynuuj czytanie

W naszym przedszkolu

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie rozpoczęliśmy w gronie 23 przedszkolaków. Jak co roku, stajemy w obliczu nowych doświadczeń, wyzwań i możliwości. Nasza grupa przedszkolna liczy 7 sześciolatków,  8 pięciolatków, 5 czterolatków i 3 trzylatków. Codziennie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez naszą wychowawczynię, a najbardziej lubimy zajęcia plastyczne, techniczne …

Kontynuuj czytanie

Wycieczka patriotyczna

W dniu 29 października uczniowie klas III-VI udali się na wycieczkę patriotyczną do Biecza. Po złożeniu hołdu pamięci harcerzom poległym w czasie wojny udali się na spacer szlakiem budowli historycznych. Obejrzeli mury obronne miasta, a w nich zachowane baszty obronne. Zatrzymali się przy pomniku Marcina Kromera. Kolejną piękną budowlą historyczną był  zabytkowy kościół pod wezwaniem …

Kontynuuj czytanie

Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta” Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz …

Kontynuuj czytanie

Współpraca z gabinetem stomatologicznym

Wszyscy uczniowie otrzymali zgody dla rodziców na wykonanie badań profilaktycznych w gabinecie stomatologicznym. Zostaną dowiezieni do SP w Skołyszyna badania wstępne. Chętni będą mogli podjąć leczenie.

Cyberprzemoc

22 października uczniowie wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwaw cyberprzestrzeni. Zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-V oraz VI-VIII. Pani prowadząca szkolenie poruszyła na spotkaniu bardzo istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie, cyberprzemocą. Zwróciła uczniom uwagę, jak ważne jest przestrzeganie pewnych zasad w czasie korzystania z portali społecznościowych. Przypomniała uczniom, żeby dobrze …

Kontynuuj czytanie

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

17 października w Święcanach odbył się I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. We współzawodnictwie udział wzięli zawodnicy ze szkół podstawowych z Jabłonicy, Lisowa, Skołyszyna oraz Święcan. Wyniki rozgrywek z udziałem naszej drużyny: SP Lisów – SP Skołyszyn  0:2 ; SP Lisów – SP Święcany 0:2; SP Lisów – SP Jabłonica …

Kontynuuj czytanie

Próbny alarm pożarowy

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym Pani Dyrektor zarządziła przeprowadzenie 11 października próbnego alarmu ewakuacyjnego. Jego celem jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i uczenie ich właściwego zachowania w razie niebezpieczeństwa. Odpowiednie dzwonki były sygnałem alarmowym, na dźwięk których uczniowie pod opieką nauczycieli i wszyscy pozostali pracownicy opuścili, zgodnie z …

Kontynuuj czytanie

Dzień Edukacji Narodowej

14 października, w związku z obchodzonym świętem, był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jednak mieliśmy okazję spotkać się w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie podczas nabożeństwa. Zostało ono odprawione przez  Księdza Proboszcza Bogdana Kloca w intencji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Lisowie. Natomiast kilka dni wcześniej, 11 października w szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. …

Kontynuuj czytanie

Konkurs języka angielskiego

Dn.9 października odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.W etapie szkolnym udział wzięli uczniowie klasy VIII: Luiza Kiełtyka, Wiktoria Turek i Bartosz Syzdek oraz uczennica klasy IV Nikola Radziwon. Zadania konkursowe wymagały rozległej wiedzy i znajomości zagadnień gramatycznych oraz funkcji językowych i struktur leksykalnych wykraczających poza poziom szkoły …

Kontynuuj czytanie