Znajdź właściwe rozwiązanie

Nasza szkoła już trzeci rok szkolny  uczestniczy w prowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle  programie edukacji antytytoniowej Znajdź właściwe rozwiązanie. 

 

Program Znajdź właściwe rozwiązanie kierowany jest do uczniów klasy VI oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Program jest realizowany przez wychowawcę klasy we współpracy z pielęgniarką i innymi nauczycielami w ramach prowadzonych zajęć. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – według scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone według własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

W ramach programu uczniowie biorą udział w projekcji cyklu filmów o tematyce antynikotynowej, ponadto w gazecie szkolnej „Na Luzie”  oraz na gazetkach ściennych zamieszczane są materiały związane z programem, a na korytarzu szkolnym znajdują się  plakaty i ulotki zawierające ostrzeżenia i szczegółowe statystyki informujące o wpływie zarówno czynnego jak i biernego palenia na zdrowie człowieka.

 

Cele szczegółowe programu:

 – zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,

 – kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,

 – kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia  

    tytoniu.

 

Strategie i metody programu:

 – zapoznanie rodziców z założeniami programu,

 – edukacja uczniów dotycząca profilaktyki palenia tytoniu,

 – przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i

    doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.