Grono pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor szkoły – mgr Elżbieta Madej
Nauczyciele
Religia ks. mgr Bogdan Kloc
Biblioteka szkolna mgr Danuta Śliwińska
Klasa „0” mgr Iwona Gałuszka
Nauczanie zintegrowane mgr Beata Rogowska, mgr Renata Ciołkosz,  Magdalena Zięba
Język polski mgr Ewa Podkulska
Matematyka mgr Elżbieta Madej, mgr Bernadeta Antas
Język angielski mgr Patrycja Hajduk
Język niemiecki mgr Jolanta Zabawa
Przyroda mgr Patrycja Hajduk
 Chemia mgr Iwona Wójcikiewicz
Fizyka mgr Bernadeta Antas
Biologia mgr Bogdan Byczek
Geografia mgr Bogdan Byczek
Historia, Plastyka mgr Danuta Śliwińska
Muzyka mgr Ewa Maciejczyk-Gąsior
Technika mgr Bernadeta Antas
Wychowanie fizyczne mgr Bogusław Byczek
Informatyka mgr Bernadeta Antas, mgr Paweł Pilut