Category: Aktualności

Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła bierze udział  w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”  objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji przeznaczonej dla przedszkoli i uczniów klas 1 – 3  jest Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z …

Kontynuuj czytanie

W naszym przedszkolu

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie rozpoczęliśmy w gronie 23 przedszkolaków. Jak co roku, stajemy w obliczu nowych doświadczeń, wyzwań i możliwości. Nasza grupa przedszkolna liczy 7 sześciolatków,  8 pięciolatków, 5 czterolatków i 3 trzylatków. Codziennie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez naszą wychowawczynię, a najbardziej lubimy zajęcia plastyczne, techniczne …

Kontynuuj czytanie

Wycieczka patriotyczna

W dniu 29 października uczniowie klas III-VI udali się na wycieczkę patriotyczną do Biecza. Po złożeniu hołdu pamięci harcerzom poległym w czasie wojny udali się na spacer szlakiem budowli historycznych. Obejrzeli mury obronne miasta, a w nich zachowane baszty obronne. Zatrzymali się przy pomniku Marcina Kromera. Kolejną piękną budowlą historyczną był  zabytkowy kościół pod wezwaniem …

Kontynuuj czytanie

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej im. M. Rataja w Lisowie

W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju oraz wysokiej efektywności kształcenia nasza szkoła kolejny rok realizuje projekt „Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wspieranie szkół w zakresie zwiększenia udziału uczniów w zajęciach realizowanych metodą eksperymentu oraz rozwoju kompetencji w zakresie programowania i  informatycznych. Program zakłada również wsparcie szkół …

Kontynuuj czytanie

Rekonstrukcja historyczna

31 października w naszej szkole pojawiła się – na zaproszenie Pani Dyrektor – Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”. Jej wykonawcy przygotowali dla uczniów program pt. „Wrzesień 39 – czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita”. Był to program przygotowany specjalnie z okazji 80. rocznicy wybuchu wojny. Jego celem było przybliżenie uczniom …

Kontynuuj czytanie

Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta” Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz …

Kontynuuj czytanie

Zdjęcia w mundurach

W dniu 29 października dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III miały możliwość zrobienia zdjęć w mundurach. Taka sesja była możliwa dzięki wizycie panów z firmy LUPUS z Białej Niżnej. Dodatkowo po wykonaniu zdjęć dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych o Polsce. Podczas zajęć dzieci miały możliwość wykazać się swoją znajomością dotyczącą Polski, jej największych …

Kontynuuj czytanie

Współpraca z gabinetem stomatologicznym

Wszyscy uczniowie otrzymali zgody dla rodziców na wykonanie badań profilaktycznych w gabinecie stomatologicznym. Zostaną dowiezieni do SP w Skołyszyna badania wstępne. Chętni będą mogli podjąć leczenie.

Cyberprzemoc

22 października uczniowie wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwaw cyberprzestrzeni. Zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-V oraz VI-VIII. Pani prowadząca szkolenie poruszyła na spotkaniu bardzo istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie, cyberprzemocą. Zwróciła uczniom uwagę, jak ważne jest przestrzeganie pewnych zasad w czasie korzystania z portali społecznościowych. Przypomniała uczniom, żeby dobrze …

Kontynuuj czytanie

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

17 października w Święcanach odbył się I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. We współzawodnictwie udział wzięli zawodnicy ze szkół podstawowych z Jabłonicy, Lisowa, Skołyszyna oraz Święcan. Wyniki rozgrywek z udziałem naszej drużyny: SP Lisów – SP Skołyszyn  0:2 ; SP Lisów – SP Święcany 0:2; SP Lisów – SP Jabłonica …

Kontynuuj czytanie