Zbiórka makulatury

Od początku roku szkolnego SKO organizuje zbiórkę makulatury i złomu. Akcja ta  pomaga naszemu środowisku. Celem akcji jest:

·         kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia pokoleniowe,

·         uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych,

·         zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,

·          zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru, zapobieganie marnotrawstwu.