grudzień 2021 archive

Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytetem w odniesieniu do szkół był zakup książek będących nowościami …

Kontynuuj czytanie

#RazemNaŚwieta – Akcja charytatywna „Szkoło, Pomóż i TY!”

Jak co roku, Samorząd Uczniowski naszej szkoły przeprowadził akcję rozprowadzenia wśród uczniów cegiełek-zakładek, kalendarzy, pomocy naukowych, w ramach programu „Szkoło, pomóż i TY”. Wszystkie datki wesprą potrzebujące i chore dzieci.  Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!