maj 2018 archive

Dzień Dziecka

    W dniu 29 maja wszystkie dzieci naszej szkoły obchodziły swoje święto.  Pani Dyrektor oraz Rada Rodziców zaprosili wszystkich na zorganizowaną uroczystość. Tym razem nie był to dzień otwarty, jednak równie atrakcyjna impreza, która odbyła się w godzinach 9.00-14.00. Na początku uczniowie mieli zapewnioną dwugodzinną zabawę prowadzoną przez p. Adama Berkowicza. Były to konkursy, …

Kontynuuj czytanie

Działania wspierające realizowane w ramach „Programu dla szkół”

25 maja 2018r.   klasy I – III uczestniczyły we wspólnym śniadaniu. Odbyło się ono w plenerze i miało formę pikniku. Dzieci przygotowały koce, naczynia. Wspólnie, w miłej atmosferze,  zjadły drugie śniadanie, oraz zdrowe przekąski: jabłka, soczki i koktajl truskawkowy przygotowany przez klasę II i III podczas warsztatów kulinarnych. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat …

Kontynuuj czytanie

Apel porządkowy

Samorząd Uczniowski pod opieką p. Renaty Ciołkosz zorganizował 24 maja Dzień Życzliwości.  Poprzedzony on został wyborami – przeprowadzonymi osobno w każdej klasie – na najbardziej życzliwego ucznia. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani przez członków samorządu z kryteriami wyboru, przypomniano im, czym wyróżnia się życzliwy uczeń. Poszczególne klas dokonały wyborów, a następnie podczas apelu szkolnego „Najżyczliwsi” otrzymali …

Kontynuuj czytanie

SKO z wycieczką w PKO BP w Jaśle

W dniu 23 maja uczniowie klasy IV – członkowie SKO wybrali się na wycieczkę szkolną do Jasła do banku PKO BP organizatora SKO w naszej szkole. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z bankiem, w którym posiadają konta oszczędnościowe. Serdecznie powitani przez opiekunkę poznali różne stanowiska pracy w banku i obsługę bankomatu. Dowiedzieli się o różnych …

Kontynuuj czytanie

Zawody lekkoatletyczne w Skołyszynie

W dniu 21 maja w Skołyszynie odbył się trójbój i czwórbój lekkoatletyczny. Uczniowie z roczników 2005-2006 wzięli udział w czwórboju lekkoatletycznym składającym się z biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i  biegu na 1000 metrów. Najlepszymi zawodnikami w drużynie okazali się: Bartosz Wójciak oraz Jakub Biernacki. Startowali również w tej drużynie: …

Kontynuuj czytanie

Konkurs krasomówczy

16 maja Szkoła Podstawowa w Kunowej zaprosiła uczniów naszej szkoły na zorganizowany V Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy. Tym razem odbył się on pod hasłem: „Bohater literacki – mój wzór”. Jego celem było propagowanie wśród uczniów zamiłowania do czytelnictwa, podnoszenie kultury słowa poprzez umiejętność pięknego opowiadania, kształtowanie postaw w oparciu o wzory literackie, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości …

Kontynuuj czytanie

Zajęcia artystyczne w GOKiCz w Skołyszynie

W dniach 8- 15 maja w GOKiCz w Skołyszynie odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jego głównym celem było podkreślanie roli czytelnictwa, popularyzacja pracy i osiągnięć bibliotek, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Nawiązując do tegorocznego hasła „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, zorganizował cykl spotkań i imprez czytelniczych, które były nawiązaniem do obchodzonego …

Kontynuuj czytanie

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Dnia 9 maja 2018 roku pisaliśmy próbny sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Przybyliśmy do szkoły na godzinę 8.00. Odbyła się pierwsza lekcja. Przed drugą lekcją poszliśmy do sali komputerowej. Wszyscy usiedliśmy osobno w ławkach. O godzinie 9.00 zaczęliśmy pisać sprawdzian. Mieliśmy tekst do przeczytania  i musieliśmy odpowiadać na pytania. Niektóre pytania były trudne.  Przy ostatnim …

Kontynuuj czytanie

Szkolny konkurs plastyczny „Symbole narodowe”

W związku z obchodzonym w tym roku 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „Symbole narodowe”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartości patriotyczno-narodowe, wzbudzanie uczuć patriotycznych i narodowej dumy oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do wykorzystania czasu wolnego. Prace można było wykonywać w dowolnej technice indywidualnie lub w grupach. W …

Kontynuuj czytanie

Apel z okazji Święta konstytucji 3 maja

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie klasy IV wspólnie z wychowawczynią p. Patrycją Hajduk. Odbył się on tuż po przerwie majowej. Zaprezentowali ciekawy program artystyczny poświęcony wydarzeniom historycznym z okresu Sejmu Wielkiego oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przypomnieli istotne fakty, daty, wspomnieli postacie, których działania przyczyniły się w znacznym stopniu …

Kontynuuj czytanie