Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kierunek Interwencji 3.2. Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytetem w odniesieniu do szkół był zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz książek podejmujących problematykę historii XX wieku.

Nasza szkoła otrzymała w ramach NPRC kwotę 3000 złotych. Otrzymane pieniądze zostały wydane na zakup kompletów lektur dla klas I-III oraz brakujących lektur w klasach IV-VIII. Zakupione zostały też książki opisujące ważne wydarzenia i postaci związane z tematyką historii Polski XX wieku.