Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
855-1045 1340-1440 855-1045 920-1130 730-940
Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez obecności kogo każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
 
Czytelnik – to w bibliotece osoba najważniejsza! 

Pamiętaj: nie jest ważne, ile czytasz – ale: co czytasz! Jaka lektura wpływa na Ciebie?

Jakim stajesz się człowiekiem? Czego się uczysz? Czego się dowiadujesz?

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Biblioteka dysponuje jednym pomieszczeniem, a godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek.

 

Biblioteka i jej zadania: 

 1. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z dziećmi z tematyki poszukiwania informacji w księgozbiorze, zbierania materiałów do zajęć, uczy sporządzania notatek.
 2. Służy pomocą w samokształceniu.
 3. Codziennie udziela wiele porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.
 4. Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.
 5. Kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych.
 6. Pomaga nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 7. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
 8. Sporządza zestawienia statystyczne czytelnictwa.
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie.
 9. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki szkolnej.
 10. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 11. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 12. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
 13. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 14. Nie można samowolnie oddawać wypożyczonych książek innej osobie.

Podstawę księgozbioru stanowi literatura dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla klas I-VI. W bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, albumy, atlasy, przewodniki.

Dla nauczycieli i rodziców przygotowana jest literatura pedagogiczna i metodyczna. W bibliotece szkolnej można też skorzystać z czasopism dziecięcych: Kumpel i Victor Junior.