Radosna szkoła

Nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie Radosna Szkoła w trakcie realizacji, którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. 

Program ten ukierunkowany jest na realizację ogólnej idei zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. Zakłada stworzenie maluchom warunków do aktywności ruchowej i wielozmysłowego poznania świata. 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.radosnaszkola.men.gov.pl