Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

L.p. DATA UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA SZKOLNE
1. 04.09.2017 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
2. 15.09.2017 Akcja Sprzątanie Świata
3. 28.09.2017 Zebranie rodziców
4. 12.10.2017 Dzień Jesieni,  Apel z okazji DEN
5. 24.10.2017 Pasowanie na ucznia
6. 9.11.2017 Wywiadówka
7. 10.11.2017 Apel z okazji Święta Niepodległości
8. 23.11.2016 Andrzejki szkolne
9. 15.12.2018 Wywiadówka
10. 23.12.2017 – 01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna
11. 11.01.2018 Wywiadówka
12 18.01.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne RP
13 22.01.2018 Dzień Babci i Dziadka
14. 27.01.2018 Choinka noworoczna – dzień otwarty szkoły
15. 19.01.-11.0.2018 Ferie zimowe
16. 01.03.2018 Pasowanie na czytelnika
17. 22.03.2018 Wywiadówka
18. 29.03-03.04 .2018 Wiosenna przerwa świąteczna
19. 23.04.2018 Dzień Książki
20. 30.04.2018 Rocznica Konstytucji 3 Maja
21. 17.05.2018 Wywiadówka
22. 29.05.2018 Dzień Dziecka – Dzień Otwarty Szkoły
23. 15.06.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne RP
24.                22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego