Z indywidualizacją ku rozwojowi

Projekt edukacyjny : ” Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn”

Od października 2012 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego: Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania projektowe skierowane są do uczniów klas I-III. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno przyrodnicze. 

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze „Młody odkrywca” prowadzone są przez panią mgr Renatę Ciołkosz. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas II i III. Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych, pogłębianie wiedzy i umiejętności, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej i przyrodniczej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Dzieci w ramach zajęć doskonalą technikę liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych podczas gier i zabawy dydaktycznych. . Znaczna cześć zajęć przyrodniczych planowana jest w terenie. Dzieci będą poszerzać wiadomości dotyczące roślin zielnych i ich miejsca w łańcuchu pokarmowym, warstwowej budowy lasu, cech i wykorzystania wiatru, wody jak również korzystania z dóbr przyrody i zagadnień związanych ochroną środowiska. 

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania realizowany w naszej szkole w Lisowie nosi tytuł „Wesołe literki – czytam, słucham, piszę …” Zajęcia są adresowane do dzieci klas najmłodszych ze specyficznymi oraz z ogólnymi trudnościami w nauce czytania i pisania i prowadzone przez panią mgr Beatę Rogowską. 
Uczestnicy programu wykorzystując wiele ciekawych metod i różnorodnych pomocy doskonalą się w poprawnym wypowiadaniu się, pięknym, kształtnym i prawidłowym pisaniu liter, wyrazów i zdań, rozwijają umiejętność czytania, znajomość zasad ortograficznych, wzbogacają swoje słownictwo. 
W trakcie zajęć, szczególnie podczas zabaw tematycznych, odgrywania ról, rozwiązywania zagadek itp. przekazywana jest uczestnikom wiedza, którą później z łatwością wykorzystają podczas zajęć szkolnych. Dzieci chętnie układają klocki, posługują się suwakami ortograficznymi, grają w gry dydaktyczne, poprawiają pamięć i spostrzegawczość układając karty Memo. Przygotowane dla dzieci zabawki rozwijają koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową. 
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyska wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia.