#RazemNaŚwieta – Akcja charytatywna „Szkoło, Pomóż i TY!”

Jak co roku, Samorząd Uczniowski naszej szkoły przeprowadził akcję rozprowadzenia wśród uczniów cegiełek-zakładek, kalendarzy, pomocy naukowych, w ramach programu „Szkoło, pomóż i TY”. Wszystkie datki wesprą potrzebujące i chore dzieci.  Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!