„Zwykli Niezwykli”

ZWYKLI NIEZWYKLI to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie do końca czerwca 2023 roku. Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat wybuchu powstania styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową. Głównym celem projektu jest edukacja historyczna społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, poprzez przybliżenie postaci mieszkańców gminy Skołyszyn, którzy odegrali ważną rolę w  powstaniu styczniowym.

W szczególności: Henryka Stroki – powstańca styczniowego w randze porucznika, urodzonego w  Bączalu Górnym, Józefy Lipartowskiej – pokojówki z Bączala Dolnego, jednej z nielicznych kobiet – powstańców, o. Bernarda Józefa Bulsiewicza – urodzonego w Jabłonicy, kapelana oddziału gen. Józefa Hauke-Bosaka, Aleksandra Paszkiewcza – powstańca z  Siepietnicy, Jana Siwińskiego – katorżnika z Harklowej.
Zadanie to dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. 21 lutego uczniowie klas IV-VIII z naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w takim spotkaniu zatytułowanym właśnie „Zwykli Niezwykli”. Wykłady te odbyły się w sali GOKiCZ w Skołyszynie. Była to prelekcja połączona z prezentacją multimedialną przygotowaną w związku z obchodzoną w bieżącym roku 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Uczniowie wysłuchali wykładu historycznego, wiele cennych informacji, ciekawostek, a przede wszystkim faktów na temat tego wydarzenia. Poznali okoliczności, które doprowadziły do tego zrywu niepodległościowego, a także sylwetki „Zwykłych Niezwykłych” Polaków, naszych lokalnych bohaterów, uczestników powstania, którym sprawy ojczyzny nie były obojętne i poświęcili własne życie dla jej dobra, wolności i suwerenności.