Zebranie rodziców

W dniu 25 września rodzice przybyli do szkoły aby wybrać w każdej klasie tzw. Trójki klasowe, a następnie nową Radę Rodziców. Podpisywali też oświadczenia wyrażające zgodę na przystąpienie wszystkich dzieci do projektu, który nasza szkoła będzie realizować kolejny rok szkolny. Rozmawiali z wychowawcami na temat organizacji roku szkolnego.