„Zdrowo jem, więcej wiem”

   W tym roku szkolnym przedszkolaki i pierwszaki z naszej szkoły biorą udział w akcji „Zdrowo jem, więcej wiem”, która jest ogólnopolskim projektem edukacji prozdrowotnej pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

   Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

  W ramach projektu dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach                     pt. „Warzywa i owoce na co dzień i od święta”, podczas których miały możliwość poznawania owoców i warzyw za pomocą różnych zmysłów np. zmysłu dotyku. Uczyły się również rozróżniać owoce od warzyw.

   W ramach zajęć przedszkolaków odwiedzili pierwszoklasiści, którzy pięknie przebrani za warzywa, zaprezentowali utwór „Na straganie” Jana Brzechwy. Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały scenki z życia warzyw, które miały uświadomić dzieciom ich ogromną rolę w naszej diecie.

   Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Wspaniałe przedstawienie oraz późniejsza wspólna rozmowa pomogły poszerzyć i utrwalić wiadomości dzieci.

   W sezonie zimowym na dzieci czekają nowe zadania do realizacji.