Zdjęcia w mundurach

W dniu 29 października dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III miały możliwość zrobienia zdjęć w mundurach. Taka sesja była możliwa dzięki wizycie panów z firmy LUPUS z Białej Niżnej. Dodatkowo po wykonaniu zdjęć dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych o Polsce. Podczas zajęć dzieci miały możliwość wykazać się swoją znajomością dotyczącą Polski, jej największych miast, rzek i gór. Po zakończeniu zajęć każde dziecko otrzymało dyplom za aktywny udział w programie edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna”.