XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Kubusiowi Przyjaciele Natury”, to ogólnopolski program, którego celem jest proekologiczna edukacja. Program zawiera treści z zakresu popularyzacji ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tematyka zajęć dotyczy wzrostu świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęcania dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu, uczenia dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Uczniowie klas I – III oraz przedszkolaki otrzymają pakiet bezpłatnych, materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej: karty pracy oraz Dzienniczek Sprawności Kubusiowego Przyjaciela Natury.

Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom i scenariuszom lekcji dzieci biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.