Wybory do Rady SU

We wrześniu podczas spotkania Samorządu Uczniowskiego wybrano skład poszczególnych sekcji SU:

Sekcja porządkowa: Joanna Krupa, Laura Wojdyła, Oskar Wojnarowicz

Sekcja korepetytorska: Miłosz Byczek, Maja Dziedzic, Bartosz Walczyk

Sekcja reprezentacyjna: Wiktoria Wójcik, Oskar Wojnarowicz, Dawid Stój

Sekcja kulturalno-rozrywkowa: Laura Wojdyła, Jakub Wojnarek

W ogólnoszkolnych wyborach wybrani zostali:

Przewodniczący: Bartosz Walczyk

Z-ca przewodniczącego: Laura Wojdyła

Sekretarz: Maja Dziedzic

Opiekunem SU została pani Patrycja Hajduk.