Współpraca Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie ze Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja
w Lisowie współpracuje z Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle.

Ośrodek świadczy pomoc w zakresie psychoterapii, terapii psychologicznej dzieci
i młodzieży do 21 roku życia oraz konsultacji psychologicznych dla rodziców.

Porady świadczone są przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Wszystkie świadczenia udzielanie są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

W związku z pandemią infekcji COViD-19 pomoc uzyskać można pod następującymi numerami telefonów:

Anna Sokołowska (psycholog, psychoterapeuta) tel. 532 560 673

Małgorzata Rymarz (psycholog, psychoterapeuta) tel. 515 098 568

Marzena Lechwar (psycholog) tel. 669 056 479