Witamy nowy rok szkolny

    Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy 3 września w poniedziałek Mszą św. Wszyscy w niej uczestniczyliśmy, a odprawił ją ks. Bogdan Kloc. Następnie spotkaliśmy się na szkolnym korytarzu o godzinie 9.00. Tym razem znów było nas więcej, gdyż po raz pierwszy po osiemnastu latach znajdowała się wśród nas klasa VIII. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Madej rozpoczęła uroczyście nowy rok szkolny i powitała wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawiła organizację nowego roku, przypomniała obowiązujące regulaminy. Przydzieliła wychowawstwa oraz sale lekcyjne. Poinformowała o nowych pracownikach uczących w naszej placówce w tym roku szkolnym: p. M. Dąbrowska i p. A. Brzezicka. Pani Dyrektor zaakcentowała jednocześnie, że naczelne zadania do realizacji to kształcenie postaw patriotycznych, wdrażanie do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijanie czytelnictwa, a także bezpieczeństwo uczniów. Usłyszeliśmy również, że w naszej szkole realizowany będzie projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Szczególną uwagę  zwróciła również na to, że obecny rok szkolny to rok jubileuszowy: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 90-lecie istnienia naszej szkoły. W związku z tym będą odbywać się różne akcje, konkursy, uroczystości. Dlatego zachęciła wszystkich – nauczycieli, uczniów, rodziców – do aktywnego w nich udziału. Na koniec uczniowie zostali zaproszeni na spotkania klasowe z wychowawcami.