Wigilia szkolna

Dzień 21 grudnia przeżyliśmy w świątecznym nastroju. To ostatni dzień nauki przed zimową przerwą świąteczną. Po trzech godzinach lekcyjnych wszyscy zostali zaproszeni na uroczystość szkolną. Było to przedstawienie jasełkowe, w którym wystąpili uczniowie klasy III, II, uczeń kl. I, a także dziewczynki śpiewające z klas IV-VII.

Za przygotowanie występu odpowiedzialne były: p. Beata Rogowska i p. Ewa Podkulska. Natomiast o dekorację zadbały: p. Patrycja Hajduk, p. Bernadeta Antas, p. Renata Ciołkosz. Narratorki z klasy III odtworzyły nam wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem, przypomniały okoliczności przyjścia na świat Bożej Dzieciny w ubogiej stajence w Betlejem. Opowiedziały o tym, jak aniołowie, prości pasterze, a potem Trzej Królowie oddali pokłon, złożyli dary, wielbiąc Syna Bożego. Publiczność szkolna wysłuchała wielu pięknych kolęd, pastorałek śpiewanych przez uczennice.  Jedną z nich – „Wśród nocnej ciszy” – wykonał na pianinie Bartosz Rzońca z kl. VI. Natomiast kolejną atrakcją była również kolęda „Gdy śliczna Panna”, którą zagrała na skrzypcach uczennica kl. II, Zuzanna Czochara. Z wielkim zachwytem został przyjęty występ naszych przedszkolaków. Zaśpiewali dla nas i zagrali na dzwoneczkach pastorałkę „Jezu, nasz Baranku” ucharakteryzowani na owieczki, które też przybyły oddać pokłon Jezuskowi. Cały występ bardzo podobał się publiczności. Z kolei Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia, poprosiła Księdza Proboszcza o odczytanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę, błogosławieństwo i poświęcenie opłatków. Zgodnie z tradycją połamaliśmy się opłatkami  i złożyliśmy życzenia. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami do swoich klas.