Warsztaty profilaktyczne

Po raz kolejny dla uczniów naszej szkoły zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne. 30 maja prowadziła je pani Krystyna Zięba w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. Tematem warsztatów dla młodszych była „Kreatywna twórczość”. W czasie zajęć prowadzono szereg ćwiczeń integracyjnych, zabaw pobudzających dziecięcą twórczość, kreatywność i wyobraźnię.

Starsi uczniowie pracowali w obrębie tematów: „Kiedy słowa ranią”, „Ja w konflikcie-trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”. Były to również ćwiczenia aktywizujące uczniów, w czasie których poznawali sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych w kontaktach społecznych