Warsztaty profilaktyczne

W trosce o dobro wychowanków ponownie zostały zorganizowane w naszej szkole warsztaty profilaktyczne. Odbyły się 16 maja, a skierowane były do uczniów klas IV-VI. Temat spotkania to: „Budowanie i utrzymywanie relacji rówieśniczych”. Prowadzący godzinne zajęcia mówił o relacjach rówieśniczych, czyli kontaktach społecznych, tłumaczył, czym są, jak je budować, a w jaki sposób utrzymywać.

Wiele czasu poświęcono na emocje (empatia, wrażliwość na krzywdę innych, radość, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie, złość) oraz określanie nastroju. Uczniowie poznawali, jakie zachowania drugiej osoby powodują, że odrzucamy ją, nie zbudujemy z nią relacji. Aktywizowani byli poprzez udział w różnych ćwiczeniach: „Szkolna przerwa” (rozpoznawanie emocji na twarzach bohaterów, ich nastroju), „Wywiad”(plecami do siebie, a później twarzą do siebie), tworzenie „Własnej karty zachowań” utrudniających nawiązywanie relacji z drugą osobą. Pod koniec zajęć rozmowa dotyczyła asertywności rozumianej jako: posiadanie wiedzy na temat, co dla mnie samego jest dobre, a co złe, umiejętność rozpoznawania tego, posiadanie własnych zasad, którymi kieruję się w życiu, pomocnych w budowaniu właściwych relacji społecznych, a które nie przyniosą krzywdy drugiemu człowiekowi ani mnie samemu.