Warsztaty profilaktyczne

Pani dyrektor mgr Elżbieta Madej zorganizowała 23 marca warsztaty z zakresu profilaktyki. W szkoleniu uczestniczyli nasi uczniowie. Podzieleni zostali na grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. W ramach godzin lekcyjnych prowadząca spotkanie pani psycholog przeprowadziła z uczniami zajęcia warsztatowe na temat wartości, emocji, przemocy wśród rówieśników, problemów, z którymi na co dzień spotykają się młodzi ludzie.

W podobnych warsztatach wzięli udział nauczyciele. Tematem spotkania była praca z uczniem, autorytet nauczyciela we współczesnych czasach, współpraca z rodzicami. W tym dniu przeszkoleni zostali również rodzice na temat, jak pracować i rozmawiać z dzieckiem, jak motywować go do nauki, jak rozwiązywać problemy wychowawcze, jak stać się autorytetem dla młodego człowieka w obecnych czasach.