Uroczystość pasowania na uczniów klasy I

Dnia 27 października zgodnie z tradycją szkoły uczestniczyliśmy w uroczystości pasowania na ucznia klasy I. To szkolne święto zostało przygotowane przez wychowawczynię – p. Renatę Ciołkosz, przedstawicieli uczniów klas starszych, a także przy udziale rodziców naszych pierwszoklasistów. Kandydaci na uczniów zaprezentowali część artystyczną.

Były to krótkie wiersze, piosenki zaśpiewane i wykonane w ciekawej choreografii, a także zagrane przez nich na instrumentach. Z kolei starsi uczniowie przeprowadzili im egzamin, w czasie którego pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu literatury, wiedzy o Polsce i przyrodzie, zasad ruchu drogowego. Po tej części nastąpiła najważniejsza chwila. Wprowadzono poczet sztandarowy. Uczniowie klasy I złożyli wówczas uroczyste ślubowanie, powtarzając jego słowa za przewodniczącą szkoły. Następnie pani dyrektor mgr Elżbieta Madej przeprowadziła pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie. Do grona braci uczniowskiej przyjętych zostało ośmioro uczniów klasy pierwszej: Kacper Bania, Nikola Biernacka, Wiktoria Gorczyca, Dagmara Jajko, Marcelina Jurkowska, Piotr Kosiba, Kamil Sowiński, Filip Zbylut. Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Przyszedł również czas na wspólną fotografię nowych uczniów z wychowawcą i panią dyrektor, by wreszcie usiąść przy wspólnym stole i smacznym poczęstunku przygotowanym przez rodziców oraz podzielić się wrażeniami i emocjami po tej wspaniałej uroczystości.