Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego Turniej „Baw się Razem z Nami” o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn.

W dniu 8 czerwca  w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie odbyło się oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego. Ten obiekt sportowy powstał już w ubiegłym roku kalendarzowym dzięki staraniom Pani Dyrektor, Rady Gminy Skołyszyn na czele z Wójtem Gminy Skołyszyn. Boisko ma wymiary 32x17m, nawierzchnię poliuretanową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz systemem odwadniającym. Przystosowane jest do gry mini piłki nożnej i ręcznej, siatkówki i koszykówki. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Skołyszyn w kwocie prawie 240 tys. zł.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pan Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn, Pan Paweł Gutkowski Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Pan Dariusz Łyszczarz Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn wraz z wiceprzewodniczącymi p. Stanisławą Nigborowicz i p. Stanisławem Wojdyłą, Pan Jacek Kędzior Skarbnik Gminy Skołyszyn, Pan Wojciech Kras Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Skołyszyn, Pan Zdzisław Dąbrowski Sołtys wsi Lisów, Pani Adriana Czochara Przewodnicząca Rady Rodziców, Przybyli także nauczyciele ze szkół naszej gminy wraz z uczniami, aby wziąć udział w Turnieju „Baw się Razem z Nami” o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn.

Dyrektor szkoły Pani Elżbieta Madej powitała szanownych gości oraz wszystkich zebranych na uroczystości szkolnej.  Podziękowała za powstały piękny obiekt sportowy, który ma służyć wielu pokoleniom młodych ludzi i umożliwiać ich zdrowy rozwój fizyczny oraz wychowanie w duchu szlachetnej rywalizacji sportowej. Poprosiła obecnego Księdza Proboszcza Bogdana Kloca o modlitwę i poświęcenie nowego boiska. Z kolei nastąpiło oficjalne przecięcie czerwonej wstęgi i  otwarcie tego obiektu. Po tej części uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną – wiersz, piosenki i kolorowe układy taneczne.

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła do udziału w turnieju sportowym i oddała głos prowadzącemu. Ośmioosobowe drużyny składające się z uczniów klas III z siedmiu szkół naszej gminy przystąpiły do zabawy. Były to gry obejmujące sześć konkurencji. Uczniom towarzyszyły ogromne emocje i szlachetna rywalizacja.

Po rozgrywkach sportowych komisja konkursowa udała się na podsumowanie wyników. Nagrody dla zwycięzców ufundował i wręczył Wójt Gminy Skołyszyn. W Turnieju „Baw się Razem z Nami” przyznano następujące miejsca oraz wyłoniono zwycięzców:

I miejsce- Szkoła Podstawowa w Lisowie – Puchar Wójta Gminy Skołyszyn,

II miejsce- Szkoła Podstawowa w Święcanach,

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Przysiekach, Szkoła Podstawowa w Harklowej, Szkoła Podstawowa w Kunowej, Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym.

Pani Dyrektor  podziękowała szanownym gościom, wszystkim uczestnikom, pogratulowała zwycięzcom oraz oficjalnie zakończyła uroczystość.