Udział szkoły w ogólnopolskich programach edukacyjnych – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz  szkół podstawowych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. W tym roku nasza szkoła bierze udział
w XII edycji programu.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony dzieci. W tym programie uczestniczą  dzieci z klas I – III. Biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. Szkoła otrzymała bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych.  Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi ze scenariuszami lekcji i pomocami dydaktycznymi  mogą przygotować ciekawe
i pasjonujące zajęcia, a dzieci mogą bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.