Udział szkoły w ogólnopolskich programach edukacyjnych – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W tym roku bierze w nim udział ośmioro pierwszoklasistów z naszej szkoły. Program  obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Uczestnicy otrzymali komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji.  Po przeprowadzeniu przez nauczyciela zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Na zakończenie programu szkoła otrzyma Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”    a uczniowie  dyplomy. Co roku uczestniczymy w tej akcji, chcąc jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów.  Mamy nadzieję, że i tym razem dzieci wiele zapamiętają z zajęć i bez problemu rozwiążą test końcowy.