Termomodernizacja budynku naszej szkoły

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Czysta Energia, Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Kilka domów ludowych i wszystkie szkoły z terenu gminy Skołyszyn uczestniczą  w termomodernizacji budynków. W ramach tego programu wymieniana jest instalacja co: grzejniki i piece co oraz docieplany jest budynek.  Roboty przy szkole w Lisowie planowo mają być zakończone do końca sierpnia 2018. w związku z tymi pracami pracownicy szkoły oraz wykonawcy robót kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo uczniów