Szkolne Koło Wolontariatu

Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunką, panią Renatą Ciołkosz organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. W okresie wielkanocnym przeprowadzili akcję charytatywną na rzecz krakowskiego Hospicjum św. Łazarza, które opiekuje się chorymi i ich rodzinami.

Akcja miała charakter konkursu miedzy klasowego. Klasy, które zgromadziły najwięcej środków otrzymały symboliczne podziękowanie w postaci Kartki Wielkanocnej ufundowane przez fundację Pomoc Krakowskiemu Hospicjum. W akcję najbardziej zaangażowali się uczniowie klas: III, II i VI. Kolejną aktywnością wolontariuszy było włączenie się w zbiórkę rzeczową i finansową na rzecz uchodźców z Ukrainy. Od maja włączyliśmy się w akcję ,,Zbieramy zakrętki dla Lenki”. Lenka, która urodziła się z wadą genetyczną delecją 22q11 wymaga stałej rehabilitacji i szkolni wolontariusze chętnie gromadzą zakrętki.