SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE PRZYSTEPUJE DO KAMPANII – NASZ KLIMAT

 

PRZYJACIELE KLIMATU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu”, którego celem jest przybliżenie w przystępny sposób uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu.

Prezentowane w pakietach edukacyjnych treści mają wymiar „bazowy” i poza uporządkowaniem podstawowej terminologii z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do zachodzących zmian klimatu, obrazują wymiar przyczynowo – skutkowy zachodzących zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych (z perspektywy indywidualnej, lokalnej, krajowej i globalnej).

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w kampanii NASZ KLIMAT i realizuje działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony klimatu.