SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Nasza szkoła dołączyła do projektu “Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 • Nauka kompetencji przyszłości.
 • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 • W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 • Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 • Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 • Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.