Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole 29 kwietnia w piątek. Za organizację apelu odpowiedzialna była p. Bernadeta Antas i uczniowie klasy V. Pod opieką pani wychowawczyni uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny zawierający wiersze patriotyczne, krótkie referaty podające historyczne fakty związane z tym majowym świętem. Uczniowie przypomnieli okoliczności uchwalenia przez Polaków 3 maja 1791 roku Ustawy Rządowej – pierwszej w Europie, a drugiej w świecie – zwanej Konstytucją 3 maja.

Regulowała ona ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to próba ratowania ojczyzny będącej w trudnej sytuacji politycznej po I rozbiorze Polski. Dlatego grono wspaniałych patriotów, król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz inni, wbrew licznym sprzeciwom, doprowadziło do uchwalenia konstytucji, aby zreformować państwo polskie. Dużą atrakcją podczas występów były bogate, kolorowe stroje. Zobaczyliśmy więc posłów na sejm z tamtej epoki oraz postać króla. Szkolna publiczność zgromadzona na korytarzu usłyszała również pieśni wykonywane przez piątoklasistów, które przygotowała z nimi p. Ewa Maciejczyk-Gąsior
– „Witaj, majowa jutrzenko”, „Polonez Trzeciego Maja”. Piękna dekoracja, symbole narodowe, a więc flaga biało-czerwona, godło Polski oraz uroczyście odśpiewany przez wszystkich na początku akademii „Mazurek Dąbrowskiego” wprowadziły bardzo uroczystą atmosferę. Po tej lekcji historii w świątecznym, podniosłym nastroju udaliśmy się więc na majową przerwę w nauce.