Spotkanie z policjantem

    Dnia 6.04.2018 r. spotkaliśmy się z policjantem. Opowiadał nam o cyberprzemocy i o obrażaniu w Internecie. Pan policjant pokazał nam film o cyberprzemocy. Tłumaczył nam jak należy się zachować gdy jesteśmy świadkami cyberprzemocy. Mówił nam by czytać regulaminy gdy tworzymy konto lub gdy się rejestrujemy na stronach społecznościowych. Powiedział nam, że gdybyśmy byli ofiarami cyberprzemocy to możemy zgłosić  to na policję i podejmą postępowanie karne w tej sprawie. Na filmie mówiły osoby żeby nie umieszczać zdjęć na portalu społecznościowym i dużo informacji np. że jesteśmy gdzieś na wakacjach i nie będzie nikogo w domu przez 2 miesiące, wtedy łatwo jest zaplanować włamanie. Policjant mówił nam też żeby nie podawać ważnych danych osobowych na stronach społecznościowych oraz osobom dzwoniącym np. z usług  telefonicznych, ponieważ ktoś się może podszyć pod pracowników różnych instytucji.

Bartul i Bartik