Spotkanie z policjantem

          4 lutego w szkole odbyło się spotkanie z policjantem. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: klasy 0-III, klasy IV-VIII. Najpierw policjant rozmawiał z młodszymi dziećmi, a później ze starszymi uczniami. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi spotkania  dotyczyły bezpieczeństwa uczniów. Pan policjant przypominał najważniejsze zasady poruszania się po drogach, bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. Przestrzegał przed nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów z obcymi ludźmi. Dużą część spotkania poświęcił na omówienie zagadnień związanych z bezpiecznym i rozsądnym korzystaniem z Internetu. Poinformował uczniów o skutkach, konsekwencjach stosowania cyberprzemocy. Wyjaśnił, jak postępować, aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy, jeśli uczniowie czuliby się zagrożeni.