SKO z wycieczką w PKO BP w Jaśle

W dniu 23 maja uczniowie klasy IV – członkowie SKO wybrali się na wycieczkę szkolną do Jasła do banku PKO BP organizatora SKO w naszej szkole. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z bankiem, w którym posiadają konta oszczędnościowe. Serdecznie powitani przez opiekunkę poznali różne stanowiska pracy w banku i obsługę bankomatu. Dowiedzieli się o różnych formach oszczędzania i lokaty pieniędzy.