Rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy 1 września w czwartek,  jak co roku Mszą Świętą. Po nabożeństwie wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00  zabrzmiał pierwszy dzwonek zapraszający na akademię. Następnie wprowadzony został poczet sztandarowy oraz odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Madej rozpoczęła uroczystość, serdecznie witając nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, a także rodziców przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego.

Przypomniała wszystkim o obchodzonej w tym roku 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej Zaprosiła więc zebranych do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Niezwyciężeni. Historia Polski”, aby uczcić pamięć bohaterów walczących i poległych w czasie tej wojny. Z kolei  przedstawiła najważniejsze sprawy związane z organizacją roku szkolnego, zapoznała z przydziałem wychowawstw oraz sal lekcyjnych dla danego oddziału klasowego. Krótko podsumowała ubiegły rok szkolny, omówiła wyniki egzaminu ósmoklasistów. Przypomniała zasady higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń (dezynfekowanie powierzchni, wietrzenie) zapobiegające chorobom,  obowiązujące na terenie szkoły. Przedstawiła również organizację żywienia. Po części oficjalnej uczniowie zostali zaproszeni do klas na spotkania z wychowawcami w celu omówienia szczegółów najważniejszych spraw, zapoznania z planem lekcyjnym.