Program „Wychowanie przez czytanie”

   W ramach współpracy z  Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom klasa VII realizowała przez dwa miesiące program „Wychowanie przez czytanie”.

  Celem programu była promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, a pomocą w tym były pakiety złożone z: książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach – do przeczytania z uczniami, poradników „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla prowadzących program oraz ze scenariuszy zajęć na temat poszczególnych wartości moralnych, opracowanych przez Fundację.

   Uczniowie omawiali istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzyli też krótki filmik prezentujący wybraną przez siebie wartość – Przyjaźń.

Program miał za zadanie: przedstawienie uczniom pozytywnych wartości, wskazanie korzyści płynących z ich zastosowania w codziennym życiu, przećwiczenie sytuacji, w których to zastosowanie jest wskazane, propagowanie czytelnictwa, umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważkich decyzji.

   Po zakończeniu Programu, pod warunkiem wypełnienia zobowiązań, Uczestnik może uzyskać elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Programie.

   Książka zawiera zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11-15 lat – o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata…

    Autorami czternastu opowiadań (o każdej z wartości) są laureaci Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

    Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do sporów i dyskusji.

   Na pewno niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej czekolady…” – Kacprem, któremu tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią właścicielką wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o wiele prostsze, gdy przestanie notorycznie kłamać, Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej oceniają, co to szczęście, a co pech.   W tych opowiadaniach znajdą też swoje portrety sami dorośli – czasem (jak w „Rajskim ptaku”) ostro zarysowane. I świat, który w tym wieku ocenia się może najsurowiej, ale jakże szczerze.

   Piętnaście opowiadań – piętnaście wartości na piętnastolecie Fundacji ABCXXI, która od lat mówi o emocjach młodych czytelników, czyli o tym, co najważniejsze.

Uczniowie klasy VII wykonali plakaty do wybranych wartości: odwaga, uczciwość,

Życzliwość na podstawie książki: „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”