Program edukacyjny „Be-Net”

W dniu 29 marca szkoła wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Be-Net”, który jest uzupełnieniem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Be.Net – bądź świadomym użytkownikiem sieci

Jakie są kompetencje przyszłości? Czego uczyć i o czym rozmawiać z uczniami, żeby jak najlepiej przygotować ich do wyzwań teraźniejszości i przyszłości? Celem programu Be.Net jest podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii, kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci poprzez dostarczanie odbiorcom programu merytorycznej wiedzy i kształtowanie odpowiedzialnych postaw w tym zakresie. Fundacja Digital University chce inspirować szkoły i ich społeczności do podejmowania aktywności protechnologicznych.

W programie na rok 2022/23 są poruszone takie tematy jak: metaversum – świat w świecie, cyberprzemoc, kradzież danych – phishing, dezinformacja, fake news i deep fake, Big Data, machine learning i finanse w sieci – bezpieczeństwo finansowe.

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Uczy kompetencji przyszłości, prowadzi ogólnopolskie bezpłatne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich. Kieruje dzialania do wychowanków domów dziecka oraz mieszkańców mniejszych miejscowości. Edukuje w zakresie nowych technologii, poszerza świadomość ekologiczną oraz pomaga w zrozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata.