Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Dnia 9 maja 2018 roku pisaliśmy próbny sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Przybyliśmy do szkoły na godzinę 8.00. Odbyła się pierwsza lekcja. Przed drugą lekcją poszliśmy do sali komputerowej. Wszyscy usiedliśmy osobno w ławkach. O godzinie 9.00 zaczęliśmy pisać sprawdzian. Mieliśmy tekst do przeczytania  i musieliśmy odpowiadać na pytania. Niektóre pytania były trudne.  Przy ostatnim zadaniu musieliśmy pisać opowiadanie. Mieliśmy do wyboru dwa tematy. Przeznaczony czas na test to 120 minut. Następnego dnia pisaliśmy próbny sprawdzian z matematyki. Zadania były naprawdę trudne. Zaczęliśmy także o godzinie 9.00. Czasu mieliśmy tylko 100 minut. Kilka dni później pisaliśmy test z języka angielskiego. Wszyscy bardzo się stresowaliśmy.

                                                                                                                         Wiktoria Sendra