Próbny alarm pożarowy

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym Pani Dyrektor zarządziła przeprowadzenie 8 października próbnego alarmu ewakuacyjnego. Jego celem jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i uczenie ich właściwego zachowania w razie niebezpieczeństwa. Odpowiednie dzwonki były sygnałem alarmowym, na dźwięk których uczniowie pod opieką nauczycieli i wszyscy pozostali pracownicy opuścili, zgodnie z zasadami ewakuacji, budynek szkoły.

Po zgromadzeniu się na podwórku szkolnym sprawdzono listy obecności, aby upewnić się, że wszyscy wyszli ze szkoły. Pani Dyrektor podziękowała uczestnikom akcji za poważne, świadome i rozsądne przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego.